Oferta szkoleń komputerowych

Aby efektywnie wykorzystywać możliwości posiadanego sprzętu, niezbędne jest zdobycie umiejętności posługiwania się nim. Oferujemy Państwu kursy i szkolenia w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Realizujemy szkolenia indywidualne w ramach programu "Komputer dla Homera", jak i na zlecenia indywidualne oraz firm i instytucji.